Menu Close

O projektu

Opći podaci

Rješenja prilagodbe elektroenergetskog sustava klimatskim promjenama temeljena na velikim količinama podataka (RESdata)

Trajanje: od 1. siječnja 2020. godine do 1. lipnja 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 3.364.140,39 HRK

Europska unija je iz fonda za regionalni razvoj sufinancira 2.859.519,33 HRK

Kratki opis

Projektom je planirana provedba primijenjenog istraživanja iz područja prilagodbe klimatskim promjenama za sektor energetike, koji je u Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) (dalje: Sedmo nacionalno izvješće) identificiran kao ranjiv. Područja koja su preporučena za buduća istraživanja u poglavlju 6.2. Sedmog nacionalnog izvješća, u odjeljcima „Procjena potrebnih podataka i smjernice za znanstvena istraživanja“, a kojima Projekt, odnosno predloženo primijenjeno istraživanje doprinosi su:

 • Utjecaj klimatskih promjena na stabilnost elektroenergetskog sustava te sigurnost opskrbe energijom
  Doprinos primijenjenog istraživanja iz područja prilagodbe klimatskim promjenama za sektor energetike naznačenom preporučenom području očituje se kroz sljedeće:
  • Utilizacijom meteoroloških podataka s mreže mjernih postaja, procesnih/mjernih podataka iz povijesnih baza o radu EES-a te metoda strojnog učenja u analizi pogona elektroenergetskog sustava (dalje: EES), planiraju se istražiti načini prilagodbe utjecaju klimatskih promjena na potrošnju, proizvodnju i gubitke u EES-u, što je od izuzetnog značaja za stabilnost EES-a iz aspekta vođenja EES-a.
  • Utilizacijom meteoroloških podataka s mreže mjernih postaja, procesnih/mjernih podataka iz povijesnih baza o radu EES-a te metoda strojnog učenja u analizi pogona EES-a, planiraju se istražiti načini prilagodbe utjecaju klimatskih promjena na životni vijek i indeks pouzdanosti opreme u EES-u, što je od izuzetnog značaja za sigurnost opskrbe energijom iz aspekta održavanja EES-a.
  • Utilizacijom podataka o udarima munja iz sustava za lociranje munja planiraju se istražiti načini prilagodbe utjecaju klimatskih promjena na ispade EES-a i VE, odnosno na sigurnost opskrbe energijom.
 • Utjecaj klimatskih promjena na rad postrojenja pogonjenih obnovljivim izvorima energije
  Doprinos primijenjenog istraživanja iz područja prilagodbe klimatskim promjenama za sektor energetike naznačenom preporučenom području očituje se kroz sljedeće:
  • Utilizacijom meteoroloških podataka s mreže mjernih postaja, procesnih/mjernih podataka iz povijesnih baza o radu EES-a te metoda strojnog učenja u analizi pogona EES-a planiraju se istražiti načini prilagodbe utjecaju klimatskih promjena na proizvodnju postrojenja pogonjenih obnovljivim izvorima energije.
  • Utilizacijom meteoroloških podataka s mreže mjernih postaja, procesnih/mjernih podataka iz povijesnih baza o radu EES-a te metoda strojnog učenja u analizi pogona EES-a planiraju se istražiti načini prilagodbe utjecaju klimatskih promjena na životni vijek i indeks pouzdanosti opreme u postrojenjima pogonjenim obnovljivim izvorima energije, što je od izuzetnog značaja za rad postrojenja iz aspekta održavanja.

Projekt, odnosno provedeno primjenjeno istraživanje će rezultirati prijedlozima sljedećih mjera prilagodbe klimatskim promjenama:

 • Prognoziranje rada, vođenje i održavanje EES-a u uvjetima klimatskih promjena
 • Prognoziranje rada i održavanja postrojenja pogonjenih obnovljivim izvorima energije u uvjetima klimatskih promjena

Predloženo primijenjeno istraživanje je u skladu s definicijom iz stavka 3. članka 111.b. Zakona o znanstvenoj djelatnost, budući da je to:

 • planirano istraživanje (koje uključuje: uspostavu stručnog tima za provedbu istraživanja, izradu metodologije istraživanja, provedbu primijenjenog istraživanja iz područja prilagodbe klimatskim promjenama za sektor energetike)
 • sa ciljem stjecanja novih znanja (znanja o načinu prilagodbe utjecaju klimatskih promjena na stabilnost elektroenergetskog sustava te sigurnost opskrbe energijom; znanja o načinu prilagodbe utjecaju klimatskih promjena na rad postrojenja pogonjenih obnovljivim izvorima energije)
 • koja se mogu koristiti za razvoj novih te za značajna poboljšanja već postojećih proizvoda ili usluga (prijedlozi mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji su projektni rezultati, odnosno rezultat stečenog novog znanja, moći će se koristiti za razvoj novih i/ili za značajna poboljšanja već postojećih proizvoda ili usluga za prognoziranje rada, vođenja i održavanja EES-a te proizvoda ili usluga za prognoziranje rada i održavanja postrojenja pogonjenih obnovljivim izvorima energije)

Projektom se predviđa provedba primijenjenog istraživanja iz područja prilagodbe klimatskim promjenama gdje prilagodba klimatskim promjenama znači:

 • prilagodbu ljudskim sustavima (prilagodbu elektroenergetskog sustava te postrojenja pogonjenih obnovljivim izvorima energije te načina njihova rada, vođenja i održavanja, kroz utilizaciju velikih količina podataka (meteoroloških podataka s mreže mjernih postaja, procesnih/mjernih podataka iz povijesnih baza o radu EES-a, podataka o  udarima munja iz sustav za lociranje munja)
 • kao odgovor na stvarne klimatske podražaje (klimatske podražaje u vidu visokih temperatura i suša (koje uzrokuju povećanje potrošnje i smanjenje proizvodnje električne energije) te ekstremnih vremenskih događaja (koji uzrokuju oštećenja i ispade EES postrojenja i infrastrukture), a koje imaju direktan utjecaj na stabilnost EES-a, sigurnost opskrbe energijom te rad postrojenja pogonjenih obnovljivim izvorima energije)
 • koji ublažavaju štetu (ublažavaju štetu na način da omogućavaju prognoziranje rada, vođenje i održavanje EES-a te prognoziranje rada i održavanja postrojenja pogonjenih obnovljivim izvorima energije u uvjetima klimatskih promjena).

U sklopu Projekta je, u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do 1. lipnja 2023. godine, planirana provedba sljedećih aktivnosti:

 • Primijenjeno istraživanje iz područja prilagodbe klimatskim promjenama za sektor energetike
 • Osiguravanje javnosti i dostupnost projektnih rezultata dionicima projekta
 • Podizanje svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama
 • Jačanje kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja
 • Upravljanje projektom i administracija  
 • Promidžba i vidljivost

Ciljevi i očekivani rezultati

Cilj projekta je poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Rezultat projekta je provedeno primijenjeno istraživanje iz područja prilagodbe klimatskim promjenama za sektor energetike čiji će se rezultati (prijedlozi mjera prilagodbe klimatskim promjenama) objaviti u sklopu aktivnosti „Osiguravanje javnosti i dostupnost projektnih rezultata dionicima projekta“.