Menu Close

Ciljevi projekta

Praćenje

Praćenje klimatskih promjena korištenjem tehnika za obradu velike količine podataka (big data).

Predviđanje

Razvoj prognostičkih modela koji na temelju podataka prikupljenih u fazi praćenja te korištenjem algoritama umjetne inteligencije predviđaju mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

Prilagodba

Planiranje mjera prilagodbe elektroenergetskog sustava praćenim i predviđenim klimatskim promjenama.

Sažetak projekta

Projektom je planirana provedba primijenjenog istraživanja usmjerenog na prilagodbu klimatskim promjenama, koje utječu na stabilnost elektroenergetskog sustava i sigurnost opskrbe energijom te rad postrojenja pogonjenih obnovljivim izvorima energije, a sa ciljem razvoja mjera prilagodbe klimatskim promjenama za sektor energetike.